Årets tema

Digital endringskraft

Lerchendalkonferansen 2017 er en samtalearena for forskningsmiljøer, myndigheter og næringsliv om muligheter og risiko knyttet til verktøyene for digital endringskraft.

  • Hvordan bidrar digitalisering til bedre beslutninger, tjenester og produktivitet?
  • Hvilken rolle har digital endringskraft i det grønne skiftet?
  • Og hva slags lederutfordringer og kompetansekrav møter ulike generasjoner i et samfunn der digitale verktøy spiller en stadig større rolle?

Dette er de overordnede spørsmålene for Lerchendalkonferansen 2017.

Du vil møte toppolitikere fra både Sverige og Norge, unge gründere, erfarne ledere, og du får innblikk i konkrete digitaliseringscase med både samfunns- og bedriftsøkonomisk overføringsverdi.

Faglig sterke kunnskapsmiljøer er en forutsetning for at Norge skal være konkurransedyktig. Forskning og innovasjon er sentralt for å fremme mulighetene og møte utfordringene ved digitalisering.

Hvordan kan automatisering, «big data», kunstig intelligens, og sensorteknologi best gagne både bedrifter og samfunnet som helhet? Hvilke etiske utfordringer står vi overfor? Hvordan ivareta datasikkerhet og personvern – et hestehode foran hackeren? Hva er effekten av digitaliseringen på måten vi tenker, lærer og handler? Dette er noen av spørsmålene som utforskes fra scenen og rundt bordene på Lerchendalkonferansen.

Digital endringskraft handler først og fremst om mennesker – om deg og meg – og om hvordan vi møter hverandre og samfunnet i lys av vårt møte med teknologien.

Arrangørene ønsker velkommen til konferansen med tid til gode samtaler!

 

Sagt om konferansen:

Etter to fantastiske dager på L‪erchendalkonferansen, sitter jeg igjen med ett spørsmål: Hvorfor er det ikke flere politikere her? Jeg har ikke vært på noen konferanse som har gitt meg som politiker mer faglig påfyll, og ikke minst innspill til refleksjon omkring det politiske systems betydning i omstillingen av norsk økonomi.

– Lisbeth Berg-Hansen, medlem av Stortingets finanskomité, om Lerchendalkonferansen 2016

I speak all over the world, but few events can compete with the Lerchendal Conference in the value of the speakers, the quality of the audience, and in the conference experience.

– Joseph Pine

Fra Twitter