Del 3: Cybersikkerhet… ?

"Tingenes internett" innebærer at alt er tilknyttet alt, alltid! De juridiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av massiv datainnsamling, deling av data og kommunikasjon mellom ting er store. Når alt er tilknyttet alt stiller det krav til cybersikkerhet og personvern.

Del 3: Cybersikkerhet… ?

«Tingenes internett» innebærer at alt er tilknyttet alt, alltid! De juridiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av massiv datainnsamling, deling av data og kommunikasjon mellom ting er store. Når alt er tilknyttet alt stiller det krav til cybersikkerhet og personvern.

Velkommen
Arvid Hallén, administrerende direktør, Forskningsrådet

Cybersikkerhet
Sofie Nystrøm, direktør CCIS

Digitale sårbarheter og tillit til teknologi
Kristine Beitland, direktør myndighetskontakt, Microsoft Norge

Medisinsk utstyr kan hackes
Marie Moe, forsker, SINTEF

Lerchendalsamtale: Cybersikkerhet og personvern
m/ Kristine Beitland, Marie Moe, Lise L. Randeberg og Håkon Hauglie, adm. dir. i Abelia
Samtale ledet av Stein Mortensholm, seniorrådgiver, NTNU

Samtale rundt bordene

 

Fra Twitter