Del 4: Disruptiv, intelligent og grønn

Del 4: Disruptiv, intelligent og grønn

Det har vært sagt at det smarte grønne skiftet handler om en kobling mellom tingenes internett og fornybare ressurser – om møtet mellom det digitale og det analoge. Hvor viktig er kunstig intelligens, ”big data” og tingenes internett for grønn nærings- og samfunnsutvikling? Hvilken rolle spiller disruptiv innovasjon mht. endring av forretningsmodeller og investeringsmønstre? Hvilke erfaringer har norske bedrifter gjort seg med digitalisering og det grønne skiftet?

Fremtidens transportsektor er elektrisk og digital
Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Siemens

Digitalisering – Sensorer som forandrer verden
Erik Fossum Færevaag, administrerende direktør, Disruptive Technologies

Digital bærekraft
Benedicte Fasmer Waaler, styreleder, Smart Innovation Østfold

Kommentar fra salen
Rikke Eckhoff Høvding, adm. dir, Norsk Venturekapitalforening

Lerchendalsamtale: Grønt digitalt skifte
m/ Anne Marit Panengstuen, Erik Fossum Færevaag, Kristine Hartmann (EVP Transformation, AkerBioMarine) og Arvid Hallén
Samtale ledet av Maria Ekornes Myhre, seniorrådgiver, Forskningsrådet

Samtale rundt bordene

 

Fra Twitter