Del 1: Endringskraft for det grønne skiftet

Digital teknologi og digitalisering er drivere for en dyptgripende endring av hele det norske samfunn. Hvilke samfunnspolitiske grep trengs for både å møte og sørge for en ønsket omstilling? Hva kan vi lære av svensk industri? Vi inviterer til dialog om hvilke muligheter og utfordringer digitale ressurser byr på for norsk økonomi og samfunnsutvikling.

Del 1: Endringskraft for det grønne skiftet

Digital teknologi og digitalisering er drivere for en dyptgripende endring av hele det norske samfunn. Hvilke samfunnspolitiske grep trengs for både å møte og sørge for en ønsket omstilling? Hva kan vi lære av svensk industri? Vi inviterer til dialog om hvilke muligheter og utfordringer digitale ressurser byr på for norsk økonomi og samfunnsutvikling.

Velkommen
Gunnar Bovim, rektor, NTNU

The three frames of innovation
Johan Schot, professor, University of Sussex

Digitalisering av næringslivet – regjeringens politikk
Monica Mæland, næringsminister

Hva gjør Sverige for økt konkurransekraft
Mikael Damberg, Nærings- og innovasjonsminister i Sverige

Grønn konkurransekraft for offentlige innkjøp
Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister

Lerchendalsamtale: Skaperkraft, endringskraft, bærekraft
m/ Monica Mæland, Mikael Damberg, Vidar Helgesen og Alexandre Bech Gjørv

Samtale ledet av Knut Folkestad

Samtale rundt bordene

 

Fra Twitter