Del 5: Ledelse og endringskompetanse – ”fail fast”

Del 5: Ledelse og endringskompetanse – ”fail fast”

Digitalisering skaper ny kundeadferd og nye muligheter. Hvilke forventninger har de ”digitalt innfødte” til ledere? Hva skal til for å være en god digital leder, og hvilken kompetanse trengs i det digitale Norge? LEAN representerer en tilnærming som tillater rask utprøving og åpner for en læringskultur.

Digital ledelse er mer enn tommel opp
Kjersti Solem, direktør for digitale kanaler, Sopra Steria Skandinavia

Fremtidens @sosiale leder
Christoffer Hovde, New Generation HR Manager, Telia Norge

Lerchendalsamtalen: Fail fast 
m/ Kjersti Solem, Christoffer Hovde og Gunnar Bovim
Samtale ledet av Knut Folkestad

Hindsight 20-20
Anita Schjøll Brede, CEO & Co-Founder, Iris AI

Fra Twitter