Del 2: Kunstig intelligens, muligheter og etiske utfordringer

Kunstig intelligens handler om maskiner som kan resonnere, lære, og ta beslutninger. Vi spør: Hva betyr kunstig intelligens for innovasjonstakten og utvikling innen norsk industri? Hvilke konsekvenser kan kunstig intelligens få for fremtidens arbeidsmarked? Hvordan vil kunstig intelligens påvirke måten vi tenker og forholder oss til hverandre?
Henrik Syse, Twitter
Arne Nordheim, IBM
0707.0202.17171717
17:10 - 18:30

Del 2: Kunstig intelligens, muligheter og etiske utfordringer

Kunstig intelligens handler om maskiner som kan resonnere, lære, og ta beslutninger.

Vi spør: Hva betyr kunstig intelligens for innovasjonstakten og utvikling innen norsk industri? Hvilke konsekvenser kan kunstig intelligens få for fremtidens arbeidsmarked? Hvordan vil kunstig intelligens påvirke måten vi tenker og forholder oss til hverandre?    

AI – enorme muligheter, store utfordringer
Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør, Telenor

Bedre innsikt med «Augmented Intelligence»
Arne Norheim, administrerende direktør, IBM

Kunstig intelligens og ikke-kunstig etikk: Moralske refleksjoner
Henrik Syse, forsker og filosof

Lerchendalsamtale: Etisk intelligens
m/ Bjørn Taale Sandberg, Arne Nordheim og Henrik Syse

Samtale ledet av Lena Beate H. Pedersen, prosjektleder digital utvikling, Tekna

Samtale rundt bordene

 

Fra Twitter