Monica Mæland

Næringsminister

Monica Mæland

Næringsminister
Foto: Næring- og fiskeridepartementet

Biography

Monica Mæland er næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Mæland har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003-2013), kommunalråd i Bergen (1999-2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

Les mer >>

 

 

All session by Monica Mæland

Fra Twitter