Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister
Fotograf: Bjørn Stuedal

Biography

Vidar Helgesen er Klima- og miljøminister. Helgesen var statssekretær i Utenriksdepartementet 2001-2005, under Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Helgesen var spesialrådgiver i Det internasjonale Røde Kors i Genève 1998–2001. Han var generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) i Stockholm fra 2006 og fram til han tiltrådte som statsråd i 2013.

Fra 16.10.2013 til 16.12.2015 var han statsråd med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU og stabssjef ved Statsministerens kontor.

 

All session by Vidar Helgesen

Fra Twitter