Årets tema

En nasjon (og verden) i endring – gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?
– samspill og samarbeid for å skalere opp grønn omstilling  

Norge har et godt utgangspunkt for omstilling med et framoverlent næringsliv, et velfungerende partsamarbeid og sterke teknologimiljøer. Men, endringstakten i våre omgivelser har aldri gått raskere – for å lykkes må våre styrker dra sammen, silotenking må unngås! Vi må se hele økosystemet og all forskning i sammenheng for å realisere det grønne skiftet og skape nye, bærekraftige industrier.

Forskning er en driver for omstilling, akkurat som kompetanse. Kunnskap må utvikles sammen med og være tilgjengelig for virksomhetene, og arbeidstakerne må ha mulighet til å utvikle egen kompetanse. Bare slik kan vi finne nye, kreative løsninger på utfordringene som står i kø fremover, ikke bare for Norge, men for hele Europa og verden generelt!

I Hurdalsplattformen understreker regjeringspartiene at politikken må gi næringslivet intensiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi som digitalisering og automatisering. Regjeringens Veikart for grønt industriløft legger ambisiøse planer for å bygge nye industrieventyr innen en rekke konkrete områder. Denne politikken må bidra til at vi klarer å utnytte våre kunnskapsfortrinn og omstillingskraften som ligger hos de ansatte og i forskningsinstitusjonene.

Lerchendalkonferansen 2023 tar pulsen på hva det viktigste i grensen mellom forskning, akademia, politikk og næringsliv er akkurat nå! Den store verdien ligger i å være til stede i Trondheim den 7. og 8. februar 2023. Dette er en nettverks og minglearena for HVORDAN vi skal kunne bidra til den radikale og presserende omstillingen vi står ovenfor – hvordan vi kan bruke kompetanse og teknologi for også å være relevante i fremtiden.

Vi vil se nærmere på hva som må til av samspill og samhandling for å bli et lavutslipps-samfunn:

  • Hvordan politikk, næringsliv og forskning må spille på lag for å nå målene satt for 2030 og 2050
  • Hvordan omstilling til en fossilfri verden skaper nye muligheter for norske virksomheter
  • Hvilke innovasjoner skal bringe oss nye, bærekraftige og miljøvennlige forretningsmodeller
  • Hvordan sørge for at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nødvendig kapital?
  • Hvordan bygge opp nødvendig kompetanse for det grønne skiftet

Toget går nå, det er behov for handlekraft og rask skalering. Hvordan kan Norge bidra for å stoppe en fremtid ingen ønsker? Lerchendalkonferansen er en perfekt arena for deg som vil være med på å påvirke fremtiden. Vi håper å kunne ønske deg velkommen! 

 

Fra Twitter