Om konferansen

Lerchendalkonferansen er en tradisjonsrik konferanse som gjennom en årrekke har frontet betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling. Arrangørene, NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Tekna, ønsker å styrke konferansens posisjon fremover som en av de sentrale møteplassene i Norge på dette området.

En viktig hensikt med konferansen er å bidra til at beslutningstakere settes i stand til å formulere kunnskapsstrategier for fremtiden.

En nasjonal møteplass og læringsarena

Arrangørene vil styrke konferansen som et forum for norsk verdiskaping gjennom:

 • å presentere dokumentasjon og initiativer
 • å samspille med andre arrangementer, aktiviteter og aktører
 • å være et forum og en læringsarena for verdiskaping og globalisering

Arrangørene fokuserer på globale perspektiver som grunnlag for norske læringsprosesser.

Konferansens målgrupper:

 • Næringsliv
 • Politikk
 • Offentlig forvaltning
 • Utdanning og forskning
 • Organisasjonene i arbeidslivet

De siste årene har konferansen samlet nærmere 200 sentrale beslutningstakere. Deltakelse skjer etter invitasjon, men konferansen er åpen for pressen. Et fast innslag er festmiddagen på kvelden etter første konferansedag.

Styringsgruppe:

 • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør, næringsutvikling- og nyskaping, Forskningsrådet
 • Vincent Fleischer, strategi og kommunikasjonsdirektør, SINTEF konsernstab
 • Stein Mortensholm, kommunikasjonssjef, SINTEF Industri
 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning, NTNU
 • Line Henriette Holten, generalsekretær, Tekna

Fra Twitter