Årets illustrasjon

Årets illustrasjon er laget av Lone Aadnekvam.

Lone Aadnekvam er en illustratør som bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet i visuell kommunikasjon ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (nå kalt KMD ved UiB), ved Einar Granum Kunstfagskole, i tillegg til i språk og litteratur og kunsthistorie ved NTNU.

Lone sier:

Når jeg tenker på hva vi står foran, etter Covid-19,  tenker jeg hovedsakelig på det som et samarbeidsprosjekt der alle og enhver må være villige til å hjelpe til. Om det er bedrifter som må ta i store tak, hjerner som må kverne ut nye idéer, eller mannen i gata som må gjøre små endringer i sin hverdag, så er det fortsatt et faktum at vi skal sammen inn i framtiden. I illustrasjonen har jeg samlet en gruppe ulike mennesker som bærer på abstrakte objekter i forskjellige former og størrelser, som representerer de ulike bidragene hver enkelt kommer med. Sammen vandrer de mot en ukjent, men forhåpentligvis grønnere framtid. 

Fra Twitter