Arkiv 2017

Program 2017:

Program-utskriftsvennlig 2017.pdf

Innledere på Lerchendalkonferansen 2017:

Du møter – Lerchendalkonferansen 2017.pdf

Tema 2017: Digital endringskraft

Lerchendalkonferansen 2017 er en samtalearena for forskningsmiljøer, myndigheter og næringsliv om muligheter og risiko knyttet til verktøyene for digital endringskraft.

  • Hvordan bidrar digitalisering til bedre beslutninger, tjenester og produktivitet?
  • Hvilken rolle har digital endringskraft i det grønne skiftet?
  • Og hva slags lederutfordringer og kompetansekrav møter ulike generasjoner i et samfunn der digitale verktøy spiller en stadig større rolle?

Dette er de overordnede spørsmålene for Lerchendalkonferansen 2017.

Du vil møte toppolitikere fra både Sverige og Norge, unge gründere, erfarne ledere, og du får innblikk i konkrete digitaliseringscase med både samfunns- og bedriftsøkonomisk overføringsverdi.

Faglig sterke kunnskapsmiljøer er en forutsetning for at Norge skal være konkurransedyktig. Forskning og innovasjon er sentralt for å fremme mulighetene og møte utfordringene ved digitalisering.

Hvordan kan automatisering, «big data», kunstig intelligens, og sensorteknologi best gagne både bedrifter og samfunnet som helhet? Hvilke etiske utfordringer står vi overfor? Hvordan ivareta datasikkerhet og personvern – et hestehode foran hackeren? Hva er effekten av digitaliseringen på måten vi tenker, lærer og handler? Dette er noen av spørsmålene som utforskes fra scenen og rundt bordene på Lerchendalkonferansen.

Digital endringskraft handler først og fremst om mennesker – om deg og meg – og om hvordan vi møter hverandre og samfunnet i lys av vårt møte med teknologien.

Arrangørene ønsker velkommen til konferansen med tid til gode samtaler!

Illustrasjon 2017 er laget av Børge Bredenbekk

Børge Bredenbekk er en norsk illustratør. Etter å ha fullført studier ved Kent Institute of Art & Design i England i 1997, har han jobbet med illustrasjon for store kunder i Europa og Nord-Amerika. Børges arbeid kombinerer tekniske ferdigheter med et skarpt øye for historiefortelling og grafisk uttrykk. Han har vunnet en rekke priser for sine arbeider.

«Det var en utfordring å illustrere temaet «Digital Endringskraft». Det digitale er abstrakt og det finnes over alt, men tanken om at databehandling og teknologi kan bidra til naturens og samfunnets vel er spennende, velment og inspirerende!»

Fra Twitter