Arkiv 2018

Program 2018:

Program 2018.pdf

Innledere på Lerchendalkonferansen 2018:

Du møter – Lerchendalkonferansen 2018.pdf

Tema 2018: Fra visjoner til handling – norsk konkurransekraft i en digital verden

På Lerchendalkonferansen 2018 ønsker vi å se på hva som skal til for å legge til rette for produktivitet og vekst i en tid hvor teknologiske endringer tvinger seg frem og hvor utviklingen går stadig raskere i alle retninger. Vi vil se på hvordan vi skal forstå teknologitrender, hva som skal til for å tilrettelegge for nye virksomheter og næringer, og hva etablerte aktører og offentlig sektor må gjøre for at Norge fortsatt skal være en ledende industri- og teknologinasjon som er smart, grønn og nyskapende.

  • Hvordan ta i bruk teknologi vi allerede er gode på, og bruke dette for å skape nye vekstmuligheter nasjonalt og internasjonalt?
  • Slik skal norske gründere ta steget og slå igjennom internasjonalt. Hvordan gå fra start-ups til scale ups?
  • Nye markeder og nye konkurrenter dukker opp og truer etablerte næringer – hva gjør vi for å ta opp kampen?
  • Effektiv, smart og miljøvennlig – hvordan kan grønt bli mer lønnsomt for Norge?

På konferansen møter du erfarne ledere, toppolitikere, unge gründere, professorer og dyktige fageksperter fra både inn- og utland. Faglig sterke kunnskapsmiljøer er en forutsetning for at Norge skal fortsette å være konkurransedyktig. Forskning og innovasjon er sentralt for å fremme mulighetene og møte utfordringene vi står ovenfor.

I Norge har vi en høyt utdannet arbeidsstyrke til konkurransedyktig pris, og en befolkning som er blant verdens beste til å ta i bruk ny teknologi. Vi er gode på mye, men det er ikke tid for å hvile på laurbærene – vi må jobbe hardt og være innovative, skal vi fortsatt kunne være med å skape fremtiden.

Arrangørene ønsker velkommen til konferansen med tid til gode samtaler.

Illustrasjon 2018: av Inger Sandved Anfinsen

Inger Sandved Anfinsen er en norsk illustratør med master i visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Oslo. Inger trekker frem nysgjerrigheten og leken som en viktig del av arbeidsprosessen. Resultatet kan være at noe helt nytt dukker opp!

«Fra visjoner til handling – norsk konkurransekraft i en digital verden» er et stort tema. Jeg ser på hender som et utrykk for dialog og samarbeid, men også som symbol på den menneskelige handlingen. Illustrasjonen har fokus på endringer av store tradisjonelle næringer, men også på disrupsjonen og inntoget av store internasjonale teknologiaktører på nye arenaer.»

 

 

Fra Twitter