Påmelding

Påmelding skjer via personlig invitasjon. Eventuelle ønsker om deltakelse, eller innspill om andre som bør inviteres, kan sendes til: lerchendal@tekna.no. Forslag vil vurderes opp mot andre som står på konferansens venteliste.

NB! Begrenset deltakerantall!

Har du allerede fått en invitasjon fra oss så kan du melde deg på her:

☑ Meld deg på Lerchendalkonferansen 2023 her >> (lenke kommer)

NB! Vi åpner opp for påmelding til 2023-konferansen i løpet av oktober 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Twitter