Program – Tab Style

Caption Lines Here
Dag 1
0707.0202.23232323
Dag 2
0808.0202.23232323

Registrering og lett servering

Velkommen til Lerchendalkonferansen 2023! Oppmøte og registrering starter fra kl. 14:00 med lett servering for de som ønsker. Det faglige programmet starter kl. 15:00.        

Velkommen

Anne Borg, rektor, NTNU og Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Norges forskningsråd ønsker velkommen til Lerchendalkonferansen 2023. Stein Mortensholm,kommunikasjonssjef, SINTEF  Industri, er vår konferansier av året og vil guide oss...
Les mer
Sylvia Schwaag Serger
Stein Mortensholm
Anne Borg
Mari Sundli Tveit

Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

«Vi er på full fart mot klimahelvete, menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne» dette sa FNs generalsekretær António Guterres da han entret talerstolen på FNs klimatoppmøte i...
Les mer
Sylvia Schwaag Serger
Eva Camerer
Gorm Andreas Grønnevet
Astrid Lilliestråle
Nils Klippenberg
Sigrun Gjerløw Aasland
Tor Grande
Trond Andreas Vikan Johnsen

Del 2: Radikal innovasjon i en turbulent tid med brå endringer

Hvilke innovasjoner bringer oss nye, bærekraftige og miljøvennlige forretningsmodeller, markeder, kunder? Hvordan innovere og holde på innovasjonstankegangen i en turbulent tid for å skape verdier som gir nye arbeidsplasser og...
Les mer
Tore Ulstein
Ragnhild Wahl
Marius Meisfjord Jøsevold
Thor Richard Isaksen
Øystein Eriksen Søreide
Ingrid Schjølberg
Anne Kjersti Fahlvik

Festmiddag

(Foto: Studio Dreyer Hensley)  Middag i Palmehaven, Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim. Musikalsk innslag ved: Heidi Skjerve med musikere.  Kveldens toastmaster er: Lars Olav Grøvik, president, Tekna. Vi...
Les mer
Heidi Skjerve

God morgen

Velkommen til andre dag ved Anne Borg, rektor NTNU  Veikart for grønt industriløft – gjør regjerningen nok, tidsnok! En aktiv og fremtidsrettet industripolitikk for å bidra til vekst og utvikling...
Les mer
Jan Christian Vestre
Arvid Moss
Anne Borg
Alexandra Bech Gjørv

Del 3: Hvordan klare energiomlegging med klimakutt – hvilke utfordringer står vi ovenfor – hvordan kan de løses?

Det er ikke mulig å komme utenom energi og de konsekvensene begrensning av energi vil ha. Dette gjelder på bred front, ikke bare tradisjonell kraftkrevende industri, men også vår elektroniske...
Les mer
Arvid Moss
Edgar Hertwich
Shahzad Rana
Birgitte Ringstad Vartdal
Stein Mortensholm

Del 4: Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling

Hvordan unngå silotekning, jobbe parallelt og ikke segmentert for å få til nødvendig omstilling og vekst av nye, grønne næringer. I tillegg er tempo, gjennomføringskraft, skala, et velfungerende virkemiddelapparat, kapital...
Les mer
Michelle Williams
Sverre Gotaas
Bjørn O. Øiulfstad
Erik Sauar
Toril A. Nagelhus Hernes
Susanne Gløersen

Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Det er ikke tiden for et nytt hvileskjær innen forskning og utdanning. En klar satsing er helt avgjørende for å lykkes med å skape et lavutslippssamfunn, det gjelder både grunnforskning...
Les mer
Lars Stenerud
Kristin Misund
Tonje Foss
Carina Hundhammer
Preben Strøm
Lars Olav Grøvik
Anne Kjersti Fahlvik

Oppsummering og avslutning

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF og Line Henriette Holten, generalsekretær, Tekna oppsummerer og takker av for konferansen 2023! 
Line Henriette Holten
Alexandra Bech Gjørv

Fra Twitter