Program

7. - 8. februar 2023

Program for Lerchendalkonferansen 2023 publiserers fortløpende etterhvert som tema og talere faller på plass.

 

Klikk deg inn på overskriften til hver sesjon så finner du mer informasjon om programmet! Klikk deg inn på bildet til hver bidragsyter og du finner en liten bio. 

 

Dag 1
0707.0202.23232323

Registrering og lett servering

Velkommen til Lerchendalkonferansen 2023! Oppmøte og registrering starter fra kl. 14:00 med lett servering for de som ønsker. Det faglige programmet starter kl. 15:00.        

Velkommen

Vertskapet ønsker velkommen til Lerchendalkonferansen 2023. Konferansier gir oss en introduksjon til dagen, opplysninger og introduserer første innleder.   Hvordan må politikk, næringsliv og forskning spille på lag for å...
Les mer
Sylvia Schwaag Serger

Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

«Vi er på full fart mot klimahelvete, menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne» dette sa FNs generalsekretær António Guterres da han entret talerstolen på FNs klimatoppmøte i...
Les mer
Sylvia Schwaag Serger
Nils Klippenberg
Sigrun Gjerløv Aasland
Astrid Lilliestråle

Del 2: Radikal innovasjon i en turbulent tid med brå endringer

Hvilke innovasjoner bringer oss nye, bærekraftige og miljøvennlige forretningsmodeller, markeder, kunder? Hvordan innovere og holde på innovasjonstankegangen i en turbulent tid for å skape verdier som gir nye arbeidsplasser og...
Les mer
Ragnhild Wahl
Trond Arne Undheim
Thor Richard Isaksen
Øystein Eriksen Søreide
Marius Meisfjord Jøsevold

Festmiddag

(Foto: Studio Dreyer Hensley)  Middag i Palmehaven, Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim. Musikalsk innslag ved: Trøndelags nye Jazzprinsesse Liv Ellen Rønning, med sin faste trio. Dette er kvalitet...
Les mer
Liv Ellen Rønning
Dag 2
0808.0202.23232323

God morgen

Vertskapet ønsker velkommen til andre dag

Del 3: Hvordan klare energiomlegging med klimakutt – hvilke utfordringer står vi ovenfor – hvordan kan de løses?

Det er ikke mulig å komme utenom energi og de konsekvensene begrensning av energi vil ha. Dette gjelder på bred front, ikke bare tradisjonell kraftkrevende industri, men også vår elektroniske...
Les mer
Jan Christian Vestre
Shahzad Rana
Birgitte Ringstad Vartdal
Edgar Hertwich
Arvid Moss

Del 4: Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling

Hvordan unngå silotekning, jobbe parallelt og ikke segmentert for å få til nødvendig omstilling og vekst av nye, grønne næringer. I tillegg er tempo, gjennomføringskraft, skala, et velfungerende virkemiddelapparat, kapital...
Les mer
Sverre Gotaas
Susanne Gløersen
Michelle Williams
Erik Sauar
Bjørn O. Øiulfstad

Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Det er ikke tiden for et nytt hvileskjær innen forskning og utdanning. En klar satsing er helt avgjørende for å lykkes med å skape et lavutslippssamfunn, det gjelder både grunnforskning...
Les mer
Tonje Foss
Carina Hundhammer
Preben Strøm

Konferanse slutt

Vertskapet oppsummerer og takker av for Lerchendalkonferansen 2023    

Takk for nå

Tusen takk for to fine dager i Trondheim! Håper vi treffes til neste år. 

Fra Twitter