Program

8. - 9. februar 2022

Program for 2022 – oppdateres fortløpenede med tema og talere som kommer inn etterhvert.

(Vi tar forbehold om endringer på tittel i enkelte innlegg og klokkeslett, men vi starter opp den 8. februar kl. 15:00 og avslutter 9. februar kl. 14:00) 

 

Skaleringens tiår – hvordan få fart på utvikling og skalering av løsninger som kan gjøre oss «Fit for 55»? 

Dag 1
0808.0202.22222222

Registrering og lett servering

Velkommen til Lerchendalkonferansen 2022! Oppmøte og registrering starter fra kl. 14:00 med lett servering for de som ønsker. Det faglige programmet starter kl. 15:00.        

Velkommen

Vertskapet ønsker velkommen til Lerchendalkonferansen 2022. Konferansier gir oss en introduksjon til dagen og praktiske opplysninger.

Key note: Tittel på innlegg kommer!

Digtalt innlegg.
Cameron Hepburn

Del 1: Industrielle partnerskap: Hvordan skalere en grønn industri vi kan leve av?

Tempo, gjennomføringskraft og skala! Vi må skape storskala næringsutvikling mot 2030 for å nå bærekraftsmålene. Det krever en gigantisk omstilling, en reindustrialisering med mange nye arbeidsplasser. Hvordan skal vi levere...
Les mer
Tore Ulstein
Jan Christian Vestre
Helene Raa Bamrud
Anne Marthine Rustad

Del 2: KAPITAL: Endring er nødvendidg og investeringer er nøkkelen

Investeringer må til for å klare omstillingen, hva kan beslutningstakere og virksomheter gjøre for å gjøre bærekraftige investeringer overbevisende? Hvilke nye produkter og investeringsmuligheter vil gi den beste avkastningen og...
Les mer
Ann-Tove Kongsnes
Trond Riiber Knudsen
Thina Margrethe Saltvedt
Kristin Halvorsen
Guro Solem

Festmiddag

Vi starter med aperitiff i Kongress salongen med påfølgende middag i Palmehaven, Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.
Dag 2
0909.0202.22222222

God morgen

Vertskapet ønsker velkommen til andre dag

Del 3: Kompetanse: Det fremtidige arbeidslivet

Muligheter og utfordringer i å bygge et lavslippsamfunn – hvor og hvordan kan vi bygge opp og videreutvikle styrken og kompetansen vår? Kompetanse er avgjørende for å øke sysselsettingen og...
Les mer
Silje Skjelsvik
Geir Håøy
Bjørn Kjærand Haugland
Mali Hole Skogen

Del 4: Samspill samhandling

Forskning, næringsliv og offentlig sektor må jobbe sammen for at vi skal klare å lykkes med grønn omstilling og ny vekst. Men, hvordan samarbeide mest effektivt for å nå nye...
Les mer
Tonje Foss
Nils Klippenberg
Kjell-Christian Krohn Dale
Taran Mari Thune

Del 5: Grønn konkurransekraft: Norsk bærekraft – ny eksportsuksess

Her i konferansens siste sesjon forsøker vi å samle trådene fra dag 1 og utover. Hvordan unngå å bli en importør av grønn teknologi og ikke en eksportør, hvor har...
Les mer
Grete Sønsteby
Knut Vassbotn

Konferanse slutt

Vertskapet oppsummerer og takker av for Lerchendalkonferansen 2022    

Takk for nå

Tusen takk for to fine dager i Trondheim! Håper vi treffes til neste år. 

Fra Twitter