Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

«Vi er på full fart mot klimahelvete, menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne» dette sa FNs generalsekretær António Guterres da han entret talerstolen på FNs klimatoppmøte i Egypt i november 2022.  Toget går nå, hva kan Norge gjøre og bidra med for å stoppe en fremtid ingen ønsker?

Grønn skipsfart
Trond Andreas Vikan Johnsen, markedsdirektør, Energi og transport, SINTEF Ocean AS 

Klima, energi og bærekraft, hvordan alt henger sammen med alt – er vi på veg til Paris eller ikke? 
Hvordan samarbeid, bruk av ny teknologi og tøffe prioriteringer/valg vil hjelpe oss å nå målene om et null-utslippssamfunn
Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi

 

Kan teknologien redde klimaet?  
Gorm Andreas Grønnevet, Vice President, Analysis og AI, Telenor

 

Lerchendalsamtalen på scenen:
Gjør vi nok tidsnok eller er vi først og fremst god på framsnakking? Hvordan sørge for at utfordringene vi står ovenfor følges opp av handling? Hva vil være gode virkemidler for å oppskalere det grønne skiftet?

Paneldeltakere:
– Astrid Lilliestråle, markedsdirektør Enova og medlem av Klimautvalget 2050
– Sigrun Gjerløv Aasland, leder, ZERO
– Sylvia Schwaag Serger, professor, rådgiver OECD, Kina-ekspert, Lund Universitet, Sverige
– Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi
– Eva Camerer, direktør, strategisk stab, Innovasjon Norge
– Gorm Andreas Grønnevet, vice president, Analysis og AI, Telenor
– Trond Andreas Vikan Johnsen, markedsdirektør, Energi og transport, SINTEF Ocean AS 

Moderator: Tor Grande, prorektor for forskning og formidling, NTNU

Samtale rundt bordene: Hvordan sørge for at utfordringne vi står ovenfor følges opp av handling? 

 

 

Fra Twitter