Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

Del 1: Gjør vi nok tidsnok når utenkelige scenarier blir den nye normalen?

«Vi er på full fart mot klimahelvete, menneskeheten har et valg: samarbeide eller gå til grunne» dette sa FNs generalsekretær António Guterres da han entret talerstolen på FNs klimatoppmøte i Egypt i november 2022.  Toget går nå, hva kan Norge gjøre og bidra med for å stoppe en fremtid ingen ønsker?

Klima, energi og bærekraft, hvordan alt henger sammen med alt – er vi på veg til Paris eller ikke? 
Hvordan samarbeid, bruk av ny teknologi og tøffe prioriteringer/valg vil hjelpe oss å nå målene om et null-utslippssamfunn
Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi

 

 

 

Lerchendalsamtalen på scenen:
Norske aktører er opptatt av forsyningssikkerhet. Internasjonale aktører er opptatt av fundamental forandring. Hvorfor ulik tilnærming? Gjør vi nok tidsnok eller er vi først og fremst god på framsnakking? Hvordan sørge for at utfordringne vi står ovenfor følges opp av handling? Hva vil være de mest presise virkemidler for å akselrele det grønne skiftet? 

Paneldeltakere:
– Astrid Lilliestråle, markedsdirektør Enova og medlem av Klimautvalget 2050
– Sigrun Gjerløv Aasland, leder, ZERO
– Sylvia Schwaag Serger, professor, rådgiver OECD, Kina-ekspert, Lund Universitet, Sverige
– Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi

Flere paneldeltakere annonseres etterhvert. 

Samtale rundt bordene: 

Fra Twitter