Del 1: Den beste måten å møte fremtiden på er å skape den men hvor skal vi legge innovasjonskraften vår?

Del 1: Den beste måten å møte fremtiden på er å skape den men hvor skal vi legge innovasjonskraften vår?

Velkommen!
Gunnar Bovim, rektor, NTNU 

Vil økt innovasjonskraft gi oss svaret i jakten på det nye Norge?
Hilde Tonne, Chief Innovation Officer, Ramboll Group og styreleder i Norges forskningsråd

Hva skal Norge leve av produkter og/eller tjenester
Norges BNP domineres av tjenesteytende sektor bør det ha noe å si for hvor vi mobiliserer innovasjonskraften vår?
Tor Wallin Andreassen, professor i innovasjon og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole

Nasjonal innovasjons-kraft og hva vi kan lære fra Norges forrige paradigmeskifte?
Walter Qvam, styreleder Petroleum Geo-Services ASA, SINTEF, Toppindustrisenteret AS 

Lerchendalsamtale:
Hvor skal vi legge innovasjonskraften vår for å kunne skape nye sukesshistorier? 

Paneldeltakere:
Hilde Tonne, Chief Innovation Officer, Ramboll Group, styreleder Norges forskningsråd,
Tor Wallin Andreassen, professor i innovasjon og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved Norges Handelshøyskole,
Walter Qvam, styreleder Petroleum Geo-Services ASA, SINTEF, Toppindustrisenteret AS,
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF

Samtalen blir ledet av: Stein Mortensholm, seniorrådgiver samfunnskontakt, NTNU 

Samtale rundt bordene:
Vi trenger nye næringsben å stå på – hvordan få til det? Er våre naturressurser en velsignelse eller forbannelse når det kommer til ny, norsk vekst?

 

Fra Twitter