Del 2: Økonomisk bærekraftig oppgang etter Covid 19 – hvordan få fart på økonomien

Del 2: Økonomisk bærekraftig oppgang etter Covid 19 – hvordan få fart på økonomien

Norsk økonomi og konkurransekraft etter Covid 19
Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi, NTNU og rådgiver Forte Fondsforvaltning.

«Fra unntaksår til ny normal»
Grunnlag for pessimisme …….. eller?
Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO

Panelsamtale:
Hvordan sikre økonmisk bærekraftig vekst etter Covid 19? Hva må til og hvem må gjøre hva?

Alexsandra Bech Gjørv, konserndirektør, Sintef
Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom, Equinor
Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi, NTNU og rådgiver Forte Fondsforvaltning.

Fra Twitter