Del 2: Radikal innovasjon i en turbulent tid med brå endringer

Del 2: Radikal innovasjon i en turbulent tid med brå endringer

Hvilke innovasjoner bringer oss nye, bærekraftige og miljøvennlige forretningsmodeller, markeder, kunder? Hvordan innovere og holde på innovasjonstankegangen i en turbulent tid for å skape verdier som gir nye arbeidsplasser og er med på å vedlikeholde og bygge ut et bærekraftig velferdssamfunn i Norge.

Hvordan ligge foran på innovasjon – hva kan /bør Norge gjøre?
Hva kjennetegner gode forskings- og innovasjonssystemer og hvordan kan norske virksomheter og utdanningsinstitusjoner bli bedre her? Hvordan kan bedrifter og forskningsmiljøer finne sammen? Hva skal til for å mobilisere mer private investeringer i forskning?
Trond Arne Undheim, Futurist, podcaster, investor, consultant, and executive, author, speaker, entrepreneur with background from WPP, MIT and the EU, helping organizations to deal with disruption
(Digitalt innlegg) 

Case: Freyr: Radikal innovasjon i en turbulet tid med brå endringer – i praksis!
FREYRs ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk. Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, har de mål om å bli en ledende europeisk leverandør av bærekraftige battericeller. Men, hvordan tilpasser de seg i en verden som brått er snudd på hodet siden oppstart, med nye geopolitiske- og økonomiske forhold, Biden som gir enorme støttepakker som kan snu hele batteriindustrien på hodet osv?
Marius Meisfjord Jøsevold, Head of Community relations, FREYR

Hvordan går det egentlig i Norge?
Vi løper fort men ikke fortere enn våre naboland eller verden ellers! Vi må få mer kraft på hvordan vi satser på forskning i Norge og vi må få næringslivet med på laget og vi må få det offentlige – hva skal til før det er for sent?
Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia

 

Lerchendalsamtalen på scenen: 
Hva skal til for å lykkes med radikal innovasjon, mer grunnforskning, mer næringsrettet forskning? Mer samarbeid, mellom hvem? Hvordan innovere og holde på innovasjonstankegangen i en turbulent tid for å kunne bygge nye, bærekraftige industrieventyr? 

Paneldeltakere:
– Marius Meisfjord Jøsevold, Head of Community relations, FREYR
– Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia
– Thor Richard Isaksen, daglig leder, 6AM Accelrator
– Ragnhild Wahl, FoU direktør, ITS Norway
– Tore Ulstein, styreleder Ulstein Group
– Ingrid Schølberg, dekan, fakultetet for Informasjonsteknologi og elektronikk, NTNU 

Moderator: Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør – Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor

Samtale rundt bordene: Hva kan Norge gjøre for å bli bedre på storskala innovasjon? 

Rapport fra bordene: 

 

 

Fra Twitter