Del 3: På spor av en grønnere fremtid

Del 3: På spor av en grønnere fremtid

Økt vekst med mindre utslipp og lønnsom bærekraft. 1 milliard til grønn omstilling skal settes i arbeid raskt, det betyr nå at det er en betydelig villighet til å satse på grønn omstilling. Men, hvordan omstille dette til varig verdiskapning? Hva skal til, hva slags samarbeid?

Hvordan drive miljørettet innovasjon og endringer fra innsiden av næringslivet
Runa Haug Khoury, CEO for AION by Aker BioMarine

Miljøvennlige supersko og hvordan lage grønn industri av C02
De vant PWCs årlige gründerkonferanse, har hentet inn millioner i markedet, fått støtte av Forskningsrådet og inngått samarbeid med Gaitline. Nå vil de jobbe for å skape en ny storindustri i Norge
Ivan Filipenko Eriksen, CMO & CO Founder of Bergen Carbon Solutions

Kapitalens «flow» state
Om hvorfor kapitalen flytter seg til selskaper som passer inn i et netto-nullutslippssamfunn og hva som vil kjennetegne selskapene investorer vil favorisere
Cilia Holmes Indahl, leder for EQTs bærekraftsstiftelse

Panelsamtale:
Hvordan bygge grønne eksportnæringer?

Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling, Eksportkreditt Norge
Brage Johansen, CEO Heimdall Power

 

Fra Twitter