Del 3: Hvordan klare energiomlegging med klimakutt – hvilke utfordringer står vi ovenfor – hvordan kan de løses?

Del 3: Hvordan klare energiomlegging med klimakutt – hvilke utfordringer står vi ovenfor – hvordan kan de løses?

Det er ikke mulig å komme utenom energi og de konsekvensene begrensning av energi vil ha. Dette gjelder på bred front, ikke bare tradisjonell kraftkrevende industri, men også vår elektroniske infrastruktur. Hvordan nå 2030 uten at vi ødelegger for 2050?

Veikart for grønt industriløft – gjør regjerningen nok, tidsnok!
En aktiv og fremtidsrettet industripolitikk for å bidra til vekst og utvikling innen nye, norske, grønne industrinæringer er hva vi trenger. Hva gjør regjeringen i praksis for å legge til rette for god, effektiv og grønn industriutvikling? Dette i en meget usikker tid hvor ig radikale grep må til for å nå klimamålene og sikre bærekraftig økonomi.
Jan Christian Vestre, næringsminister

 

Siste nytt fra fronten: Endringer har aldri gått raskere, tempoet akselerer, hvordan klare energiomlegging med klimakutt!
Edgar Hertwich, professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU

 

Hvordan kan vi utnytte kunnskapen vi har om Norsk Sokkel og Nordsjøen til å bli en ener på miljøvennlige energiløsninger slik at Nordsjøen kan bli Norges «Silicon Valley»?
Arvid Moss, konserndirektør, Hydro Energy

 

Lerchendalsamtalen:
Hvordan kan Norge bruke energikrisen til det nødvendige sparket bak for å få fart i den nødvendige omstillingen? Hva må til for at vi skal klare å bygge fornybar kraft i et raskt nok tempo?

– Arvid Moss, konserndirektør, Hydro Energy
– Edgar Hertwich, professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU
– Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa, Statskraft
– Shahdaz Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge, og medlem av Energi21- styret som har som viktigste oppgaver er å følge opp mandatet fra Olje- og Energidepartementet og utarbeide den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. 

Flere paneldeltakere annonseres ettehvert.  

Samtale rundt bordene: 

Rapport fra bordene:

Fra Twitter