Del 3: Makroøkonomiske trender og ny industriell dynamikk

Del 3: Makroøkonomiske trender og ny industriell dynamikk

Velkommen til dag 2 av konferansen
Line Henriette Holten, generalsekretær, Tekna

Hva skjer med norsk konkurransekraft og verdiskapning når den tradisjonelle måten å bygge industri og arbeidsplasser på endres og virker det norske kapitalmarkedet godt nok til å skape nye suksesshistorier?

Ny teknologi og den nye økonomiske virkeligheten
Ragnar Torvik, professor, samfunnsøkonomi, NTNU

Digital Technology in Labour- and payments markets
Kasper Roszbach, forskningsdirektør, Norges Bank

Makroøkonomiske trender og økonomisk politikk
Trendbruddene vi nå står midt i, og hvilke implikasjoner det må få for den økonomiske politikken
Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet, økonomiavdelingen 

Lerchendalsamtale: Hvordan kan statlige virkemidler fremme eller hindre norsk næringslivs globale konkurransekraft?

Paneldeltakere:
Ragnar Torvik, professor, samfunnsøkonomi, NTNU,
Kasper Roszbach, forskningsdirektør, Norges Bank,
Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet,
Ingrid Beyer, investor relations manager, Hedean Ventures
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør, Norgs forskningsråd.
Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank1 Gruppen
Thina M. Saltvedt, Senior Advisor, Group Sustainable Finance,Nordea

 

Samtalen blir ledet av: Lena Beate Hamborg Pedersen, kommunikasjonssjef, Tekna 

Samtale rundt bordene:
Den klassiske industribyggingen avtar, flere yngre starter egne virksomheter, befolkningen eldres, oljeinntektene avtar.
Hva betyr disse endringene for vårt næringsliv, vår konkurransekraft og den norske modellen?

 

Fra Twitter