Del 4: Norge mot den nye normalen

0909.0202.21212121
15:11-15:17

Del 4: Norge mot den nye normalen

Er Norge rigget for nødvendig innovasjon og vekst? Hva skal til for å trygge arbeisplasser og sikre velferdssamfunnet vårt, hva vil bli den nye normalen?
Erna Solberg, statsminister
(med forbehold om endring på tema)

Fra Twitter