Del 4: Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling

Del 4: Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling

Hvordan unngå silotekning, jobbe parallelt og ikke segmentert for å få til nødvendig omstilling og vekst av nye, grønne næringer. I tillegg er tempo, gjennomføringskraft, skala, et velfungerende virkemiddelapparat, kapital og samarbeid med offentlig sektor viktige faktorer.

Samspill og samarbeid for å få til nødvendig omstilling og vekst av nye grønne næringer – hva må til for at Norge skal tjene penger i et null-utslippssamfunn
Hvordan velfungerende samarbeidsmodeller, teknologi og innovasjon kan redusere kostnader og klimautslipp og bygge nye, lønnsomme, grønne næringer!
Michelle Williams, CEO, Clara Venture Labs

 

Kapitalen som kritisk for skalering av grønne løsninger
Investeringer må til for å klare omstillingen, vi trenger mye kapital for å kunne klare å
skape nye grønne næringer. Hvordan sørge for at lønnsomme, klimavennlige prosjekter får tilgang til nok og riktig
kapital
Susanne Gløersen, bærekraftsansvarlig i SEB Green Tech VC

 

Hvordan samarbeid og forente interesser kan få fart på grønn industriutvikling
Hvordan ta tak i utfordringer vi står ovenfor. Eksempler fra reelle cases.
Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark AS 

 

Lerchendalsamtalen på scenen: :
Hvordan skape gode forutsetninger for godt samspill mellom viktige aktører for å klare den nødvendige grønne omstillingen?

Paneldeltakere:

– Michelle Williams, CEO, Clara Venture Labs
– Erik Sauar, CEO, Centate AS
– Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder, Stiftelsesforeningen
– Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark AS
– Susanne Gløersen, bærekraftsansvarlig i SEB Green Tech VC

Moderator: Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping,  NTNU 

Samtale rundt bordene: Hvordan få til bedre samarbeid mellom aktører for å klare den grønne omstillingen? 

Rapport fra bordene: 

 

Video:


Fra Twitter