Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Det er ikke tiden for et nytt hvileskjær innen forskning og utdanning. En klar satsing er helt avgjørende for å lykkes med å skape et lavutslippssamfunn, det gjelder både grunnforskning og næringsrettet forskning. Vi må spille på lag med arbeidstakerne, forskingsinstitusjonene og virksomhetene. En grønnere industri vil ha behov for flere kompetansearbeidsplasser. Hvor og hvordan kan vi bygge opp og videreutvikle styrken og kompetansen vår?

Hvordan forvalte kunnskapskapitalen vår like godt som vi forvalter oljeformuen?
Preben Strøm Daglig leder, F85 Energy Valley

Forskningsbasert innovasjon knyttet til grønn omstilling
Lars Stenerud, Administrerende direktør, Plasto AS 

 

Lerchendalsamtalen på scenen: 
Hvilken ny kompetanse trenger vi for det nye næringslivet og hvordan skal vi fremskaffe den? Hvordan dekke kompetansegapet vi har? Hvem skal jobbe med det grønne skiftet? Hvordan klare å konkurrere med Europa?

Paneldeltakere:
– Preben Strøm Daglig leder, Energy Valley
– Carina Hundhammer, Daglig leder, NORIN
– Tonje Foss, Administrerende direktør, Frøygruppen AS
– Kristin Misund,Senior Vice President (SVP) R&D and Business development, Borregaard
– Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor
– Lars Stenerud, Administrerende direktør, Plasto AS  

Moderator: Lars Olav Grøvik, president, Tekna 

 

Fra Twitter