Del 5: Kompetanse for konkurransekraft

Del 5: Kompetanse for konkurransekraft

Hvilke grep vi må gjøre for at norske virksomheter og offentlig sektor har god nok kompetanse til å sørge for at vi som nasjon klarer å skape nye suksesshistorier? 

Nye kompetansebehov – hvordan kan det bli vårt viktigste konkurransefortrinn og skape grobunn for nye 50 år med solide arbeidsplasser
Aleksandra Hirst, Chief Learning Officer, Equinor 

Fra finans til bærekraftig teknologivirksomhet – utfordringer og muligheter
Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

Videreutvikling av kompetanse på høyt nivå – er vi rigget for fremtiden?
Marianne Aasen, direktør, Simulaskolen

Lerchendalsamtalen: Kompetanse for konkurransekraft

Paneldeltakere:
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister,
Idar Kreutzer, Finans Norge,
Marianne Aasen, leder, Simulaskolen,
Aleksandra Hirst, Chief Learning Officer, Equinor
Line Henriette Holten, generalsekretær,Tekna
Gunnar Bovim, rektor, NTNU

Samtalen blir ledet av: Kristoffer Robin Haug, rådgiver, kommunikasjon, Norges forskningsråd 

Avslutning av konferansen
Alexsandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF 

Fra Twitter