Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

0808.0202.23232323
Ca 12:50 - 14:00

Del 5: Kompetanse og forskning som drivere for grønn omstilling

Det er ikke tiden for et nytt hvileskjær innen forskning og utdanning. En klar satsing er helt avgjørende for å lykkes med å skape et lavutslippssamfunn, det gjelder både grunnforskning og næringsrettet forskning. Vi må spille på lag med arbeidstakerne, forskingsinstitusjonene og virksomhetene. En grønnere industri vil ha behov for flere kompetansearbeidsplasser. Hvor og hvordan kan vi bygge opp og videreutvikle styrken og kompetansen vår?

Hvordan forvalte kunnskapskapitalen vår like godt som vi forvalter oljeformuen?
Preben Strøm Daglig leder, F85 Energy Valley

 

Flere innlegg kommer på plass etterhvert!

 

Lerchendalsamtalen på scenen: 
Hvilken ny kompetanse trenger vi for det nye næringslivet og hvordan skal vi fremskaffe den? Hvordan dekke kompetansegapet vi har? Hvem skal jobbe med det grønne skiftet? Hvordan klare å konkurrere med Europa?

Paneldeltakere:
– Preben Strøm Daglig leder, F85 Energy Valley
– Carina Hundhammer, Daglig leder, NORIN
– Tonje Foss, Administrerende direktør, Frøygruppen AS 

Flere paneldeltakere annonseres etterhvert.

 

Konferansier og arrangører takker av for Lerchendalkonferansen 2023

Fra Twitter