Festmiddag

0707.0202.23232323
ca 19:45 - ca 24:00
Palmehaven, Brittania Hotel

Festmiddag

(Foto: Studio Dreyer Hensley) 

Middag i Palmehaven, Britannia Hotel, Dronningens gate 5, 7011 Trondheim.

Musikalsk innslag ved: Heidi Skjerve med musikere. 

Kveldens toastmaster er: Lars Olav Grøvik, president, Tekna.
Vi gleder oss!

Fra Twitter