Vi oppsummerer og takker av for Lerchendalkonferansen 2021

Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

Vi oppsummerer og takker av for Lerchendalkonferansen 2021

Konferansier Harald Eia takker av med noen betraktninger om dagen.

Oppsummering og avslutning ved:

Anne Kjersti Fahlvik, fungerende administrernde direktør og områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping, Norges forskningsråd
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF

Fra Twitter