God morgen

God morgen

Velkommen til andre dag ved Anne Borg, rektor NTNU 

Veikart for grønt industriløft – gjør regjerningen nok, tidsnok!
En aktiv og fremtidsrettet industripolitikk for å bidra til vekst og utvikling innen nye, norske, grønne industrinæringer er hva vi trenger. Hva gjør regjeringen i praksis for å legge til rette for god, effektiv og grønn industriutvikling? Dette i en meget usikker tid hvor ig radikale grep må til for å nå klimamålene og sikre bærekraftig økonomi.
Jan Christian Vestre, næringsminister

 

Etter innlegget til næringsministeren tar vi en liten samtale på scenen med Jan Chr. Vestre og Arvid Moss. Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, SINTEF leder samtalen.  

 

Se video:

Fra Twitter