Amund Holmsen

Ekspedisjonssjef, Finansdepartementet, økonomiavdelingen

Amund Holmsen

Ekspedisjonssjef, Finansdepartementet, økonomiavdelingen

Biography

Amund Holmsen er ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, økonomiavdelingen. En stilling han har hatt siden 2015. Tidligere erfaring omfatter 12 år i Norges Bank, hvorav nesten 3 år som direktør – Finansiell stabiliet, og 10 år som assisterende direktør – Pengepolitisk avdeling. 

Han er utdannet ved Universitetet i Oslo (Cand.oeceon., Economics, 1987-1993) og ved Colombia University in the City of New York (visiting scholar, SIPA, Economics, 2008-2009). 

Fra Twitter