Astrid Lilliestråle

Markedsdirektør, Enova SF og medlem av Klimautvalget 2050

Astrid Lilliestråle

Markedsdirektør, Enova SF og medlem av Klimautvalget 2050

Biography

Astrid Lilliestråle er markedsdirektør i Enova og har tidligere hatt flere ledende stillinger i Enova. Lilliestråle er utdannet sivilingeniør fra Uppsala Universitet i Sverige og har tidligere erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet, blant annet fra NTNU, SINTEF Energi, McKinsey & Company og PwC. Lilliestråle er medlem av Klimautvalget 2050, som er regjeringens ekspertutvalg for å utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Utvalget skal levere sin rapport i november 2023.

All session by Astrid Lilliestråle

Fra Twitter