Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter AS

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter AS

Biography

Bernt Reitan Jenssen er administrerende direktør i Ruter AS. Han har økonomiutdannelse fra BI. Jenssen har ledet Ruter AS siden selskapet startet i 2008, som et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Før dette var Jenssen konserndirektør i Posten Norge i åtte år. Han har også vært administrerende direktør i logistikkbedriftene TNT Norge AS og IL-X Budservice AS.

Bernt satt i regjeringens uavhengige ekspertutvalg – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur, som hadde i oppgave å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Rapporten fra Ekspertutvalget finner du her. Utvalget leverte sin rapport 27. juni 2019, og høringsfristen er satt til 1. oktober.

Bernt er med i samferdselsministerens Mobilitets- og teknologiråd, som skal bidra til en felles forståelse av de mulighetene og utfordringene som ny teknologi i samferdselssektoren gir.

Han leder strategigruppen Transport21 som skal gi råd til Samferdselsdepartementet om hvilken måte forskning, utvikling og innovasjon best kan løse fremtidens transportutfordringer.

Bernts styreverv: Pole Position Spitsbergen , DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS, Kollektivtrafikkforeningen og Norge203040.

Fra Twitter