Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør, Skift

Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør, Skift

Biography

Bjørn Kjærand Haugland er medstifter og administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere, et næringslivsdrevet klimainitiativ med formål å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet og å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.

 Han har tidligere vært konserndirektør for bærekraft i DNV GL-gruppen, og har omfattende erfaring med å bistå i internasjonale selskapers virksomheter knyttet til bærekraft, klimakrisen og innovasjon. Siden karrierestarten i DNV GL i 1991 har Haugland hatt en rekke lederstillinger både i Norge, Korea og Kina.

 Haugland er i dag styremedlem ved WWF Norge, Peace Research Institute Oslo (PRIO), The Earth Foundation, Sporveien, Kezzler og er medstifter av flere oppstartselskaper. Haugland er medlem av Stortingets Teknologiråd og medlem av NTVA.

 

Fra Twitter