Carina Hundhammer

Daglig leder, NORIN

Carina Hundhammer

Daglig leder, NORIN
Foto: Abelia

Biography

Carina Hundhammer er daglig leder i forskningsalliansen Norin. Hun ar tidligere arbeidet som leder for forskning og høyere utdanning i Abelia, har 20 års erfaring fra forsknings- og høyere utdanningssystemet, lange erfaring fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Tidligere har hun ledete et regionskontor i Brussel, vært leder for forskningspolitikk i SINTEF, forskningsdirektør ved Høyskolen og var flere år i Norges Forskningsråd der hun arbeidet med instituttsektoren.

All session by Carina Hundhammer

Fra Twitter