Chris Dale

Teknisk leder for penetrasjonstesting og hendelseshåndtering, Netsecurity AS

Chris Dale

Teknisk leder for penetrasjonstesting og hendelseshåndtering, Netsecurity AS

Biography

Chris Dale er en anerkjent sikkerhetsekspert nasjonalt og internasjonalt, og bistår blant annet som ekspertrådgiver i media. Hans spisskompetanse er innenfor hendelseshåndtering og penetrasjonstesting. Det første fagområdet kan beskrives som at når en alvorlig sikkerhetshendelse har funnet sted og blitt avdekket, utfører Chris viktige oppgaver for å avdekke hvorfor og hvordan hendelsen har oppstått, samt opprettelse av normal tilstand, sikrer bevis og tilrettelegger for at tilsvarende hendelse(r) ikke skal oppstå igjen. Fagfeltet Hendelseshåndtering krever en spesiell kompetanse og sertifisering.

Det andre fagområdet kan beskrives som Hacking, men er ikke forbundet med den negative oppfatningen mange assosierer med en Hacker eller Hacking. Denne øvelsen som heter penetrasjonstesting foregår i avklarte rammer og gjennomføres med høy etikk og moral. Dette er ofte beskrevet som etisk Hacking, hvor spesialisten er en som bryter seg inn i våre bedrifter og hjem med tillatelse, utelukkende for å hjelpe oss med å fokusere på våre forsvarsmekanismer. Dette avdekker sikkerhetshull og tilhørende risiko. Chris er en entusiastisk og engasjerende person, med stor innsikt i cyberkriminalitet og hvordan de kriminelle opererer. Han reiser verden rundt og foreleser, både for nasjonsstater, Fortune 500 selskaper og formuesforvaltning. Fagfeltet Penetrasjonstesting krever også spesiell kompetanse og sertifisering.

Fra Twitter