Edgar Hertwich

Professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU

Edgar Hertwich

Professor, rådgiver klimaomstilling, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU
Foto: Titt Melhuus

Biography

Siden sommeren 2019 har Edgar Hertwich vært International Chair i industriell økologi ved institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU. I 2022 ble Hertwich utnevnt som en av 15 medlemmer i EUs nye klimaråd. Han leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i  FNs Ressurspanel, som har blitt brukt av Europakomisjonen i utforming av Handlingsplan for Sirkulærøkonomi og Renovasjonsbølgen, som er tilknyttet bygningsdirektivet. Han er blant verdens topp 100 forskere i miljøvitenskap og klimaforskning, ifølge rangeringer produsert av henholdsvis Stanford University og Reuters.

Hertwich jobbet som professor i industriell økologi ved Yale University i 2015-2019 og var tilknyttet Yale Universitetet som Fellow i 2019-2022. Han var president i International Society for Industrial Ecology i 2017-18 og ledet en nyorganisasjon av foreningen. Hertwich var professor ved NTNU i 2003-2015 og ledet NTNUs program for industriell økologi i denne perioden. Han startet miljørådgivningsbedriften MiSA sammen med tidligere studenter. Bedriften ble solgt til Asplan-Viak i 2013. Hertwich har bidratt til FNs Klimapanel som forfatter av energisystemkapittel i femte hovedrapport og som medforfatter av oppsummeringsrapportene og de faglige vedleggene. Han har også bidratt til Global Energy Assessment. Hertwich er medlem av redaksjonsrådet til en rekke av anerkjente internasjonale fagtidsskrifter, Environmental Science & TechnologyJournal of Industrial Ecology, og Journal of Economic Structures.

All session by Edgar Hertwich

Fra Twitter