Eva Camerer

Direktør, strategisk stab, Innovasjon Norge

Eva Camerer

Direktør, strategisk stab, Innovasjon Norge
Foto: Astrid Waller

Biography

Eva Camerer har en mastergrad i statsvitenskap og har jobbet med innovasjonspolitikk og internasjonalisering av norsk næringsliv i en årrekke. Eva har bakgrunn fra NUPI, Utenriksdepartementet og Riksantikvaren. Hun startet i Innovasjon Norge i 2008. Fra 2010 til 1012 var Eva utlånt til Europakommisjonen i Brussel som nasjonal ekspert på innovasjonspolitikk. Eva er i dag direktør for strategisk stab i Innovasjon Norge med ansvar for strategi, kommunikasjon, bærekraft og myndighetsdialog.

All session by Eva Camerer

Fra Twitter