Gunnar Bovim

Rektor ved NTNU

Gunnar Bovim

Rektor ved NTNU
Foto: NTNU Trondheim

Biography

Bovim ble professor i nevrologi i 1988. Fra 1996 til 1998 var han prodekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og fra 1999 til 2005 ble han dekan for dette fakultetet . Bovim ble ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital i 2005, og tok over som administrerende direktør i 2006. I 2009 tiltrådte han som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Bovim har en rekke styreverv, blant annet som medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd. Han har også vært Norges delegat i Nordisk forskningsråds-sammenslutning og i European Medical Research Council.

Les mer >>

Fra Twitter