Hans Erik Vatne

SVP, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA

Hans Erik Vatne

SVP, Chief Technology Officer, Norsk Hydro ASA
Foto: NTVA

Biography

Hans Erik Vatne er siv.ing. i fysikk (1992) og har en doktorgrad (1995) i metallurgi fra NTNU. Han har jobbet hele sin yrkeskarriere i Hydro, både som forsker innen aluminium, forskjellige lederstillinger i Holmestrand valseverk og leder av Hydros internasjonale omsmelteverk/resirkuleringsverk og senest innen teknologiledelse. Han innehar nå en stilling som Hydros teknologidirektør, Chief Technology Officer. Hans Erik er også medlem av NTVA, styreleder for Hydros fond for SINTEF og medlem av fakultetsstyret for Naturvitenskap ved NTNU.

 

 

Fra Twitter