Heidi Austlid

Administrerende direktør, IKT Norge

Heidi Austlid

Administrerende direktør, IKT Norge

Biography

Heidi Austlid jobber med IKT-næringens rammebetingelser og digitaliseringspolitikk, myndighetskontakt og politikkutvikling inn mot Stortinget og regjering, nasjonale og lokale myndigheter, organisasjoner og andre.

Heidi har i hele sitt yrkesliv jobbet i skjæringspunktet teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet.

Hun ønsker at Norge skal være en digital ledestjerne, med avanserte tjenester til innbyggere og næringsliv, og med en offentlig sektor som skal være smart på innsiden og enkel på utsiden.

– Vi skal ha et teknologi-intensivt næringsliv med gode rammebetingelser, og vi skal skape fremtidens talenter som skal bringe norsk økonomi videre.

Fra Twitter