Inge Harkestad

Spesialrådgiver, digitalisering, Tekna fag, Seksjon for fag og karriere, Tekna

Inge Harkestad

Spesialrådgiver, digitalisering, Tekna fag, Seksjon for fag og karriere, Tekna

Biography

Inge Harkestad jobber som spesialrådgiver for digitalisering i Tekna, med ansvar for blant annet Tekna Big Data – et faglig nettverk for stordata, kunstig intelligens og tingenes internett. Inge har sittet i Teknas etiske råd samt en partssammensatt arbeidsgruppe om digital kompetanse nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Han har tidligere hatt stillinger som blant annet informasjonssjef for forskningsfondet FHF og fagsjef i Norsk Industris kompetanseavdeling. Han er utdannet sivilingeniør innen IKT.

 

 

Fra Twitter