Karl Johnny Hersvik

Administrerende direktør, Aker BP

Karl Johnny Hersvik

Administrerende direktør, Aker BP

Biography

Karl Johnny Hersvik (født 1972) har vært administrerende direktør i Aker BP siden mai 2014. Han kom fra stillingen som forskningssjef i Statoil. Han har innehatt en rekke fag- og lederstillinger i Norsk Hydro og StatoilHydro.

Hersvik har en cand. scient.-grad i industriell matematikk fra Universitetet i Bergen.

Fra Twitter