Katarina de Brisis

Avdelingsdirektør, avdeling for IT-og forvaltningspolitikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Katarina de Brisis

Avdelingsdirektør, avdeling for IT-og forvaltningspolitikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Biography

Katarina de Brisis er avdelingsdirektør i Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Hun er utdannet siv. ing. i informatikk og MBA i offentlig økonomi og ledelse. Hun leder Seksjon for IT-politikk med ansvar for samordning av regjeringens digitaliseringspolitikk, herunder politikk for digitalisering av offentlig sektor og næringsrettet digitalisering.

Hun har 38 års erfaring fra IT-området der hun har arbeidet i hovedsak i offentlig sektor. Hun har vært leder og nestleder i OECD-komiteer innen digital økonomi og representerer Norge i EU-fora knyttet til utviklingen av det digitale indre marked.

Fra Twitter