Helge Rager Furuseth

Assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM

Helge Rager Furuseth

Assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM

Biography

Helge Rager Furuseth har mer enn 15 års erfaring med utfordringer i skjæringspunktet teknologi, offentlig forvaltning og sikkerhet fra blant annet departementene og EU-kommisjonen. Han har hatt forskjellige lederroller i NSM hvor han siden høsten 2019 har vært assisterende direktør.

Furuseth er utdannet sivilingeniør i datateknikk fra NTNU, forvaltningsinformatiker fra Universitetet i Oslo og master i styring og ledelse fra OsloMet.

Fra Twitter