Leonora Onarheim Bergsjø

Leder, Norsk råd for digital etikk

Leonora Onarheim Bergsjø

Leder, Norsk råd for digital etikk

Biography

Dr. Leonora Onarheim Bergsjø, PhD, er forsker, forfatter og samfunnsdebattant. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo, og leder NORDE Norsk råd for digital etikk. Bergsjø forsker på forholdet mellom ny teknologi og etikk, og er med i mange tverrfaglige samarbeid. Samarbeidene har blant annet resultert i bøkene Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens (Universitetsforlaget 2019), Digital sikkerhet (Universitetsforlaget, kommer mars 2020) og Digital dømmekraft for barn og unge – verdiløft i skolen (Universitetsforlaget, kommer august 2020). Bergsjø er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir på en trygg, etisk måte.

Fra Twitter