Lerchendalkonferansen 2020

Hvordan sikrer vi verdien av data?

Lerchendalkonferansen 2020

Hvordan sikrer vi verdien av data?

Biography

Hvordan sikrer vi verdien av data?

Lerchendalkonferansen 2020 handlet om verdien av data og hvordan sikre datastrømmer, datadeling og dataforedling, både innen privat og offentlig sektor.

Flere sentrale norske aktører forsøker å ta internasjonale roller i denne nye verdikjeden som samler, foredler og deler data. Aktuelle spørsmål som må avklares er:

 • Etikk, eierskap, standardisering, datakvalitet, sikkerhet, risiko, internasjonale data mot nasjonale data, konkurransefortrinn og synergier i verdikjeden.
 • Og hva med kunstig intelligens?
 • Hva kan det offentlige lære av private aktører?
 • Hvilke reguleringer trenger vi for private aktører som utveksler data med offentlig virksomhet?
 • Hvordan kan data fra oppdrett, vannkraft, olje og gass, maritim virksomhet, transport, helsevesen eller geologi brukes til offentlig og privat nytte?

Det er et stort tema, men på Lerchendal skal de store spørsmålene stilles selv om vi ikke alltid har klare svar. Tradisjonen tro vil vi kombinere dialog om denne tematikken med relevante  innlegg fra erfarne aktører.

Gjennom inspirerende innlegg og utfordrende samtaler ønsker Lerchendalkonferansen å bidra til ny innsikt og synliggjøre mulige strategier for å forstå og få det beste ut våre verdifulle data. Næringsliv, forskning, politikk og forvaltning må handle sammen nå for å sikre at disse verdiene fordeles på en måte som gir størst mulig samfunnsmessig gevinst.

På konferansen møter du erfarne ledere fra både privat og offentlig sektor, toppolitikere, gründere, professorer og dyktige fageksperter. En ypperlig anledning til å knytte nye nettverk og holde gamle vedlike.

Se program (PDF)

Innledere på Lerchendalkonferansen 2020

 • LEONORA ONARHEIM BERGSJØ, Leder, Norsk råd for digital etikk
 • TONJE HESSEN SCHEI. Regissør og produsent, Upnorth Film
 • KATRINE TJØLSEN, Direktor Product Management, Cognite
 • KRISTIN SKOGEN LUND, Konsernsjef, Schibsted
 • BJØRN ERIK THON, Direktør, Datatilsynet
 • DR IEVA MARTINKENAITE, Vice President, Telenor Research
 • KETIL F. WIDERBERG, Daglig leder, Oslo Cancer Cluster
 • DR. JOHN MARKUS LERVIK, Co-founder & Chief Executive Officer, Cognite
 • BERIT BØRSET, Direktør, IT-sikkerhet, DNB
 • BERNT REITAN JENSSEN, Administrerende direktør, Ruter AS
 • KRISTINE AASEN, Fungerende Avdelingsdirektør for Avdeling Digitalisering, Digitaliseringsdirektoratet
 • MARIA BARTNES, Forskningssjef, SINTEF Digital
 • KENNETH VAREIDE, CEO, DNV GL – Digital Solutions
 • INGA STRÜMKE, PhD partikkelfysikk, AI-rådgiver, PwC
 • JOEL MILLS, CEO. Offshore Simulation Centre (OSC)
 • KATARINA DE BRISIS, Avdelingsdirektør, avdeling for IT-og forvaltningspolitikk, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • MORTEN DALSMO, Konserndirektør, SINTEF, leder for SINTEF Digital
 • DINA MARGRETHE ASPEN, Førsteamanuensis, Institutt for Forretningsutvikling, NTNU, Ålesund
 • LENA LUNDGREEN, Leder offentlig sektor, Microsoft Norge
 • HÅKON HAUGLI, Administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • HEIDI AUSTLID, Administrerende direktør, IKT Norge
 • INGRID SCHJØLBERG, Dekan og professor, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 • THOMAS JELLE, CEO, MazeMap
 • ØYSTEIN ERIKSEN SØREIDE, Administrerende direktør, Abelia
 • NILS KALSTAD, Instituttleder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU
 • HELGE RAGER FURUSETH, Assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM
 • NINA HESBY TVEDT, Sales and Marketing Director, Secure-NOK
 • BJARNE FOSS, Prorektor for forskning, NTNU
 • ANNE KJERSTI FAHLVIK, Områdedirektør for næringsliv og teknologi, Norges forskningsråd
 • TORIL A. NAGELHUS HERNES, Prorektor nyskapning og professsor medisinsk teknologi, NTNU
 • INGE HARKESTAD, Spesialrådgiver, digitalisering, Tekna fag, Seksjon for fag og karriere, Tekna
 • ANNE BORG, Rektor, NTNU
 • ALEXANDRA BECH GJØRV, Konsernsjef i SINTEF
 • JOHN-ARNE RØTTINGEN, Administrerende direktør, Forskningsrådet
 • LISE LYNGSNES RANDEBERG, President i Tekna

 

Illustrasjon for 2020 er laget av: Magnus Voll Mathiassen

Magnus Voll Mathiassen er en norsk illustratør og designer som jobber nasjonalt og internasjonalt. Hans signaturstrek tiltrekker seg alt fra noen av verdens største popartister og selskaper til veletablerte kulturinstitusjoner og organisasjoner. Streken kan defineres som popkultur møter modernisme.

«Gjennom de siste tiårenes digitalisering har håndtering av data blitt en faktor som påvirker oss alle. Hvem og hvordan vi håndterer dataene vil få gode, mindre gode, smarte, langsiktige og kortsiktige konsekvenser. Informasjon får ofte fysiske konsekvenser. Da er det viktig at den håndteres med omhu. Data er en investering med uante utfall.»

Fra Twitter