Lerchendalkonferansen 2022

Skaleringens tiår

Lerchendalkonferansen 2022

Skaleringens tiår

Biography

Denne konferansen ble avlyst, grunnet pandemien.

Litt om temaet for konferansen:

Skaleringens tiår
– hvordan får vi fart på utvikling og skalering av løsninger som kan gjøre oss Fit for 55?

Tempo, gjennomføringskraft og skala! Vi må skape storskala næringsutvikling mot 2030 for å nå bærekraftsmålene. Det krever en gigantisk omstilling, en reindustrialisering med mange nye arbeidsplasser.

 • Hvilke teknologier har potensial til å dra oss i retning av et lavutslipssamfunn?
 • Hvordan skal vi utvikle 50 % av teknologien som vi ikke vet hva er i dag men som vi trenger for kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmuligheter i ny, grønn industri?
 • Hvilke nye investeringsmuligheter vil gi den beste bærekraftige avkastningen?
 • Hvordan blir det nye arbeidslivet, hvilken ny kompetanse trenger vi for det nye næringslivet og hvordan skal vi fremskaffe den? Blir den en kamp om de «grønne hodene»?
 • Hvordan må forskning, næringsliv og offentlig sektor jobbe sammen for å klare omstillingen vi står ovenfor

Det finnes mange spennende muligheter i å bygge lavslippsamfunnet. Norge har et eksepsjonelt godt utgangspunkt, vi har kommet langt, vi har verktøykassa klar men hvordan bruke den?
Samtidig så haster det, agiliteten og farten vi har sett under pandemien må opprettholdes. Det er på tide å være tøffe og konkrete!
Vi skal ta markedet for grønne lavutslipp, erstatte arbeidsplasser og eksportinntekter. Alt vi gjør, og skal gjøre, må samsvare med bærekraft!

Innledere som var invitert og takket ja til å stille:

 • Cameron Hepburn, Professor of Environmental Economics and Director of the Smith School of Enterprise and the Environment. He also directs the Economics of Sustainability Programme, based at the Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School.
 • Anne Martine Rustad, forskningssleder SINTEF Digital
 • Tore Ulstein, visekonsernsjef, og styreleder i Ulstein Group og Ulstein Shipping, styreleder i NORCE og styremedlem i det nye EksportStrategiRådet
 • Jan Christian Vestre, næringsminister
 • Helene Raa Bamrud, leder Klima- og bærekraftstjenester og Partner i Deloitte AS
 • Anniken Haugli, visepresident og direktør politikk, NHO
 • Tore Ulstein, visekonsernsjef, og styreleder i Ulstein Group og Ulstein Shipping og NORCE
 • Petter-Børre Furberg, adm.dir. Telenor Norge
 • Kristin Halvorsen, direktør, Cicero senter for klimaforskning, er også med i regjeringens Klimarisikoutvalg
 • Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør, Investinor
 • Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, leder regjeringens utvalg for å undersøke klimavennlige investeringer
 • Guro Solem, CEO, Winns
 • Trond Riiber Knutsen, Founder and CEO, TRK Group AS
 • Geir Håøy, konsernsjef Kongsberg Gruppen
 • Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Skift
 • Silje Skjelsvik, Klimagründer i Problemo og grunnlegger av Om i Morgen-stiftelsen, foreleser og fagutvikler i klima- og bærekraft ved UiB, bærekraftsstrateg og forretningsutvikler i Sweco
 • Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
 • Taran Mari Thune, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO
 • Nils Klippenberg, adm.dir. Siemens AS, Norge og styreleder for Norsk Industri Elektro og energi
 • Kjell-Christian Krohn Dale, styreleder i Acel AS og Half Power Solutions AS
 • Tonje Foss, medlem av Klimautvalget
 • Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsadirektør, Norgesgruppen
 • Knut Vassbotn, gründer og CEO, DeepWindOffshore
 • Grete Sønsteby,Co-founder, N2 Applied AS

Fra Twitter