Lillian Røstad

Head of Cyber Security Center, Sopra Steria og styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF)

Lillian Røstad

Head of Cyber Security Center, Sopra Steria og styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF)

Biography

Lillian Røstad, Sopra Steria, Head of Cyber Security Advisory og styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF).

PhD Lillian Røstad er ansvarlig for oppbyggingen av Sopra Steria sine tjenester innen Cyber Security i Skandinavia.  Lillian er i tillegg til jobben i Sopra Steria førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo der hun underviser faget «Security by Design». Hun er også styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), en rolle hun har hatt siden 2014. ISF er det største profesjonelle nettverket for personer som jobber med informasjonssikkerhet i Norge. Over 200 norske virksomheter er medlemmer, og ISF samler medlemmene til kunnskapsdeling og interaksjon. 

Lillian var medlem av det regjeringsoppnevnte IKT-sikkerhetsutvalget som avga sin NOU i desember 2018. IKT-sikkerhetsutvalget vurderte behovet for endringer av regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet i Norge.

Lillian er en sikkerhetsentusiast, og ikke minst en sikkerhetsevangelist, som er genuint opptatt av faget og å formidle det på en måte som alle forstår. 

Fra Twitter