Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartement

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniseringsdepartement

Fra Twitter