Line Henriette Holten

Generalsekretær, Tekna

Line Henriette Holten

Generalsekretær, Tekna

Biography

Line Henriette Holten ble ansatt i Tekna som samfunnspolitisk direktør 3. januar 2018, og ble av hovedstyre valgt som konstituert generalsekretær 1. oktober 2018, 1.desember 2018 tiltrådte hun stillingen som Teknas generalsekretær. 

Holten har hatt en solid politisk karriere og representerte Østfold på Stortinget mellom 2005-2017. Hun har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen, Helsekomiteen og Næringskomiteen. I tillegg var Holten Stortingets femte visepresident i seks år. Holten har vært parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014. Hun var politisk rådgiver for Dagfinn Høybråten, først i Sosial- og helsedepartementet (2001–04) og deretter i Arbeids- og sosialdepartementet (2004–05).

All session by Line Henriette Holten

Fra Twitter