Marianne Aasen

Direktør, Simulaskolen

Marianne Aasen

Direktør, Simulaskolen

Biography

Marianne Aasen er direktør for Simula-skolen. Hun har ansvar for at de rundt 40 doktorgradsstudentene ved Simula fullfører doktorgraden på best mulig måte. Simula veileder i tillegg ca 50 masterstudentene. Hun er også sentral i å utvikle samarbeidsprosjekter innen utdanning både nasjonalt og internasjonalt.  Simula-skolen har også en realfagssatsing for barn og unge og programmering i skolen er et satsningsområde. 

Aasen er cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap, samt historie grunnfag og sosialøkonomi mellomfag. Hun arbeidet som journalist for A-pressen fra 1991 til 1995. Fra 1995 til 1996 var hun politisk rådgiver for Sylvia Brustad. Hun har også vært både informasjonssjef i Europabevegelsen og leder for Europabevegelsen i Asker.

I Jens Stoltenbergs første regjering fra 30. mars 2000 til 19. oktober 2001 var Aasen  politisk rådgiver i  Kommunal- og regionaldepartementet. Hun har også vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2001 til 2005. I 2005 ble hun valgt inn på Stortinget fra Akershus, og ble senere gjenvalgt i 2009 og 2013.

Fra Twitter