Nils Kalstad

Instituttleder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Nils Kalstad

Instituttleder, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU

Fra Twitter