Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og rådgiver for Forte Fondsforvaltning

Ragnar Torvik

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og rådgiver for Forte Fondsforvaltning
Foto: Therese Lee Støver

Biography

Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og vitenskapelig rådgiver for Forte Fondsforvaltning. Han har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank. Torvik ble i 1996 tildelt H.M Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling. Han har bodd flere perioder i USA som gjesteforsker ved MIT, Berkeley og Harvard. Torvik har publisert en lang rekke internasjonale vitenskapelige artikler, og hans forskning er omtalt i internasjonale media som New York Times, CNN, Financial Times, The Independent, Der Spiegel, Die Zeit og Le Monde. Torvik er engasjert av Norges Bank for å gi råd om hvilke implikasjoner en lavere oljepris bør ha for pengepolitikken, og er også engasjert av Finansdepartementet for å gi råd om virkningen av finanspolitikk med spesiell vekt på hvordan denne kan bidra til omstilling. I 2017 utnevnte den svenske regjeringen Torvik som det utenlandske medlemmet av Finanspolitiska Rådet, som gir en uavhengig gransking av svensk finanspolitikk.

Fra Twitter