Ragnhild Wahl

Direktør for forskning og innovasjon, ITS Norway

Ragnhild Wahl

Direktør for forskning og innovasjon, ITS Norway

Biography

Ragnhild Wahl er direktør for forskning og innovasjon i ITS Norway, en medlemsforening som fremmer utvikling og koordinering av intelligente transportsystemer i Norge. Hun brenner for smart bruk av teknologi og koordinerer nå et nytt EU-finansiert flaggskip-prosjekt innen automatisert godstransport. Wahl er utdannet sivilingeniør innen Industriell Økonomi og har en doktorgrad i Logistikk fra NTNU.  Hun har 30 års erfaring i ulike roller innen nasjonal og europeisk transportforskning. Hun har over mange år vært medlem i forskningsrådets program- og porteføljestyrer innen transport, nasjonal referansegruppe for Horizon Europe og var medlem i strategigruppen for Transport21 som Samferdselsdepartementet oppnevnte for å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan transportsektoren kan bruke forskning, utvikling og innovasjon for verdiskaping

All session by Ragnhild Wahl

Fra Twitter