Shahzad Rana

Teknologidirektør, Microsoft Norge og medlem av Energi21- styret

Shahzad Rana

Teknologidirektør, Microsoft Norge og medlem av Energi21- styret
Foto: Microsoft Norge

Biography

Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft. Rana er lidenskapelig opptatt av hvordan bedrifter og offentlige etater kan bruke teknologi til å realisere sine visjoner. Han har bred erfaring som serieentreprenør i bransjen. Han startet sitt første selskap i 1993 i kjølvannet av det teknologiske skiftet som skjedde fra MS-DOS til Microsoft Windows. Han har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i IKT-bransjen men har også blant annet rukket å lede Det kriminalitetsforebyggende råd fra 2012-2014, vært medlem av Teknologirådet i perioden 2012-2016 og programleder på TV. Han er en meget kunnskapsrik og aktiv debattant og foredragsholder.

Rana er medlem av Energi21- styret som har som viktigste oppgaver er å følge opp mandatet fra Olje- og Energidepartementet og utarbeide den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

All session by Shahzad Rana

Fra Twitter